Nền tảng Influencer Marketing theo CPA đầu tiên tại Việt Nam
SELLER
Đột phá doanh thu
REVIEW
Lan tỏa thương hiệu
Start
Miễn phí khởi tạo
Khỏi tạo chiến dịch với tài liệu hướng dẫn
Tìm kiếm influencer theo tiêu chí cơ bản
Xem profile influencer & demographic
Tạo danh sách influencer yêu thích
Kích hoạt chiến dịch lên Marketplace kết nối với 30.000 Influencer
Chủ động lựa chọn và mời influencer tham gia chiến dịch
Xem thêm
Bao gồm gói Free và cộng thêm:
Kích hoạt kết nối Influencer
Thông báo thời gian thực - không bỏ lỡ thông tin
Duyệt influencer ứng tuyển seller
Tương tác nhanh chóng với Seller
Kích hoạt hệ thống bán hàng
Khởi tạo đo lường chuyển đổi - hỗ trợ 8 nền tảng quản trị bán hàng phổ biến
Tài liệu hỗ trợ Seller bán hàng thành công
Kiểm soát hoạt động công việc với influencer
Quản trị hệ thống kênh bán hàng
Báo cáo hiệu quả truyền thống
Báo cáo đơn hàng
Báo cáo Seller
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo doanh thu
Phân tích hiệu quả kinh doanh
Xem thêm
Bao gồm gói Beginner và cộng thêm:
Nâng cao hiệu quả
Ưu tiên hiển thị chiến dịch 7 ngày/tháng
Lựa chọn chính xác Seller bán hàng thành công
Chương trình hỗ trợ Seller bán hàng thành công
Đội ngũ CSKH hỗ trợ Online
Xem thêm
Bao gồm gói Pro và cộng thêm:
Nâng cao hiệu quả
Ưu tiên hiển thị chiến dịch 15 ngày/tháng
Lựa chọn chính xác Seller với tìm kiếm mở rộng
Hợp tác với Seller trong danh sách VIP (đã bán hàng thành công)
Chương trình đào tạo seller chuyên nghiệp có chứng chỉ năng lực nghề nghiệp
Đội ngũ CSKH 24/7
Quản trị chuyên sâu kênh bán hàng
Lưu trữ khách hàng tiềm năng
Đánh giá hiệu suất kinh doanh
Xem thêm
ĐỘT PHÁ DOANH THU CÙNG ONFLUENCER SELLER
Trải nghiệm miễn phí