Chiến dịch liên quan
Ứng tuyển Post bài Đánh giá Xét duyệt
Đã ứng tuyển
{{item.Name}}
{{item.NameCharCity}} {{item.CampaignTypeName}}
{{item.CountApplyCampaign}}/{{item.InfluencerNeed}}
Còn {{item.DateExpirationApply}} ngày Hết hạn ứng tuyển